Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wujczak

ul. Tęczowa 11/12, 53-601 Wrocław

+48 71 790 31 64 | biuro@wujczak.pl

---

Rozporządzenie
w sprawie opłat za czynności

“Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.
z 05.11.2015 r. poz. 1804; zm. Dz.U. z 12.10.2016 r. poz. 1667)”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 05.11.2015 r. poz. 1804; zm. Dz.U. z 12.10.2016 r. poz. 1667).
Na podstawie art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.1).

Wynagrodzenie indywidualne - godzinowe

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. W tym systemie rozliczeń Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie przepracowanego czasu pracy, przy czym rejestracja czasu prowadzona jest z dokładnością do 0,1 h. Zestawienie czasu pracy jest generowane jako załącznik do faktury.
Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak i w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów, np. draftów umów dla klientów nie korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc.

System success fee

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Kształtowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

150 +

Zadowolonych Klientów

20 +

Lat doświadczenia

250 +

Przeprowadzonych spraw