Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wujczak

ul. Tęczowa 11/12, 53-601 Wrocław

+48 71 790 31 64 | biuro@wujczak.pl

Specjalizacje

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w następujących dziedzinach: prawo prawcy, prawo cywilne, prawo administracyjne, szeroko rozumiane prawo gospodarcze, a także windykacja należności. Specjalizujemy się w obsłudze branży budowlanej oraz podmiotów uczestniczących na każdym z możliwych etapów procesu budowlanego, począwszy od udziału w postępowaniu o udzeielenie zamówienia publicznego, a kończąc na postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jednym słowem zajmujemy się wszystkim z czym przedsiębiorca jako uczestnik obrotu gospodarczego może się zetknąć w zwykłych lub nadzwyczajnych sytuacjach wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

PRAWO PRACY:

Doradzamy przedsiębiorcom we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, np.

 • reprezentowanie pracodawcy i pracownika w procesie,
 • tworzenie zakładowych aktów prawnych w zakresie prawa pracy, takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę (także z zakazem konkurencji),
 • przygotowywanie projektów wypowiedzeń i wypowiedzeń zmieniającychy,
 • przygotowywanie uzasadnień dla udzielenia kar porządkowych,
 • przygotowywanie porozumień pomiędzy pracodawcą i pracownikiem,
 • opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

 

PRAWO CYWILNE:

Doradzamy przedsiębiorcom w sprawach o charakterze cywilnoprawnym, np.

 • przygotowywanie i sprawdzanie umów, które podlegają prawu polskiemu,
 • uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umowy, przygotowywanie postanowień umownych i listów intencyjnych,
 • doradztwo prawne,
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • prowadzenie postępowań ugodowych pomiędzy kontrahentami,
 • odszkodowania,
 • występowanie w procesie w imieniu klientów przed sądami wszystkich instancji.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Doradzamy przedsiębiorcom m.in. w następujących sprawach:

 • reprezentowanie Klientów w sprawach administracyjnych,
 • przygotowanie odwołań na decyzje administracyjne i reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami odwoławczymi,
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne decyzje administracyjne oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed tym sądem,
 • opracowywanie opinii prawnych odnośnie skomplikowanych zagadnień prawnych.

 

PRAWO GOSPODARCZE:

Doradzamy przedsiębiorcom m.in. w następujących sprawach:

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw, przeprowadzanie zgromadzeń wspólników, zmiany i dopasowywanie umów spółek do obowiązującego prawa,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym (wpisy i zmiany wpisów),
 • doradztwo prawne przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwo prawne przy tworzeniu fundacji, stowarzyszeń (przygotowywanie statutu, powoĹ?anie statutowych organów).

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Dochodzenie należności dzieli się na 3 etapy:

 1. Postępowanie przedsądowe: Kancelaria w imieniu Klienta stara się załatwić spór ugodowo i w ten sposób doprowadzić do spłaty należności bez angażowania sądu.
 2. Postępowania sądowe: Radca prawny przygotowuje pozew i dokonuje wyboru trybu postępowania (sporne czy nakazowe) w zależności od dokumentów i stanu faktycznego. Reprezentowanie Klientów obejmuje także obecność podczas rozpraw.
 3. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające: W przypadku, gdy Klient sobie tego życzy Kancelaria przeprowadza postępowanie zabezpieczające, aby zapewnić realizację orzeczenia, które kończy spór prawny. Po zaopatrzeniu tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności i w przypadku, gdy z własnej woli dłużnik nie płaci, Kancelaria wszczyna postępowanie egzekucyjne.

 

Obsługujemy:

 • Klientów korporacyjnych
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Klientów indywidualnych
 • Świadczymy usługi windykacyjne

 


Potrzebujesz porady prawnej? Chętnie pomożemy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

Kontakt

150 +

Zadowolonych Klientów

20 +

Lat doświadczenia

250 +

Przeprowadzonych spraw